Κατηγορίες

Οικονομική Εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ Υπεύθυνος: Γιώργος Τζινάκος
Partnership for Finance and Development
For specific information on how to express interest and how to win the contract you want,
CONTACT:

SPIROS VOYADZIS
PRESIDENT
svoyadzis@pfdusllc.com

www.pfdusllc.com

Featured bids and consulting opportunities

Κράτος:  Κύπρος

Τύπος: Contract Award

Δημοσιευμένο (η)
Mar 31, 2015

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Contract Award

Δημοσιευμένο (η)
Mar 31, 2015

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Contract Award

Δημοσιευμένο (η)
Mar 31, 2015

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Mar 31, 2015
Λήξη προθεσμίας
May 7, 2015

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Mar 31, 2015
Λήξη προθεσμίας
Apr 6, 2015

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Contract Award

Δημοσιευμένο (η)
Mar 31, 2015

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Contract Award

Δημοσιευμένο (η)
Mar 31, 2015

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Mar 31, 2015
Λήξη προθεσμίας
May 11, 2015

Κράτος:  Κύπρος

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Mar 31, 2015
Λήξη προθεσμίας
May 5, 2015

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Mar 31, 2015
Λήξη προθεσμίας
May 19, 2015

Κράτος:  Κύπρος

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Mar 31, 2015
Λήξη προθεσμίας
May 8, 2015

Κράτος:  Κύπρος

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Mar 31, 2015
Λήξη προθεσμίας
Apr 24, 2015

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Mar 31, 2015
Λήξη προθεσμίας
May 27, 2015

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Contract Award

Δημοσιευμένο (η)
Mar 31, 2015

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Contract Award

Δημοσιευμένο (η)
Mar 31, 2015