`

Κατηγορίες

Οικονομική Εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ Υπεύθυνος: Γιώργος Τζινάκος
Partnership for Finance and Development
For specific information on how to express interest and how to win the contract you want,
CONTACT:

SPIROS VOYADZIS
PRESIDENT
svoyadzis@pfdusllc.com

www.pfdusllc.com

Featured bids and consulting opportunities

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Nov 28, 2015
Λήξη προθεσμίας
Jan 25, 2016

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Contract Award

Δημοσιευμένο (η)
Nov 28, 2015

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Contract Award

Δημοσιευμένο (η)
Nov 28, 2015

Κράτος:  Κύπρος

Τύπος: Contract Award

Δημοσιευμένο (η)
Nov 28, 2015

Κράτος:  Κύπρος

Τύπος: Contract Award

Δημοσιευμένο (η)
Nov 28, 2015

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Contract Award

Δημοσιευμένο (η)
Nov 28, 2015

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Contract Award

Δημοσιευμένο (η)
Nov 28, 2015

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Contract Award

Δημοσιευμένο (η)
Nov 28, 2015

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Nov 28, 2015
Λήξη προθεσμίας
Jan 9, 2016

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Nov 28, 2015
Λήξη προθεσμίας
Jul 20, 2016

Κράτος:  Κύπρος

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Nov 27, 2015
Λήξη προθεσμίας
Jan 5, 2016

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Nov 27, 2015
Λήξη προθεσμίας
Jan 19, 2016

Κράτος:  Κύπρος

Τύπος: Contract Award

Δημοσιευμένο (η)
Nov 27, 2015

Κράτος:  Κύπρος

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Nov 27, 2015
Λήξη προθεσμίας
Jan 11, 2016

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Nov 27, 2015
Λήξη προθεσμίας
Feb 23, 2016