Κατηγορίες

Οικονομική Εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ Υπεύθυνος: Γιώργος Τζινάκος
Partnership for Finance and Development
For specific information on how to express interest and how to win the contract you want,
CONTACT:

SPIROS VOYADZIS
PRESIDENT
svoyadzis@pfdusllc.com

www.pfdusllc.com

Featured bids and consulting opportunities

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Contract Award

Δημοσιευμένο (η)
Dec 18, 2014

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Dec 18, 2014
Λήξη προθεσμίας
Feb 11, 2015

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Dec 18, 2014
Λήξη προθεσμίας
Jan 15, 2015

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Dec 18, 2014
Λήξη προθεσμίας
Jan 30, 2015

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Dec 18, 2014
Λήξη προθεσμίας
Jan 30, 2015

Κράτος:  Κύπρος

Τύπος: Contract Award

Δημοσιευμένο (η)
Dec 18, 2014

Κράτος:  Κύπρος

Τύπος: Contract Award

Δημοσιευμένο (η)
Dec 18, 2014

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Dec 18, 2014
Λήξη προθεσμίας
Feb 5, 2015

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Contract Award

Δημοσιευμένο (η)
Dec 18, 2014

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Contract Award

Δημοσιευμένο (η)
Dec 18, 2014

Κράτος:  Κύπρος

Τύπος: Contract Award

Δημοσιευμένο (η)
Dec 18, 2014

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Contract Award

Δημοσιευμένο (η)
Dec 18, 2014

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Dec 18, 2014
Λήξη προθεσμίας
Feb 4, 2015

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Dec 18, 2014
Λήξη προθεσμίας
Jan 26, 2015

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Dec 18, 2014
Λήξη προθεσμίας
Feb 5, 2015