Κατηγορίες

Οικονομική Εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ Υπεύθυνος: Γιώργος Τζινάκος
Partnership for Finance and Development
For specific information on how to express interest and how to win the contract you want,
CONTACT:

SPIROS VOYADZIS
PRESIDENT
svoyadzis@pfdusllc.com

www.pfdusllc.com

Featured bids and consulting opportunities

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Feb 26, 2015
Λήξη προθεσμίας
Apr 1, 2015

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Feb 25, 2015
Λήξη προθεσμίας
Mar 3, 2015

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Feb 25, 2015
Λήξη προθεσμίας
Mar 11, 2015

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Contract Award

Δημοσιευμένο (η)
Feb 25, 2015

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Feb 25, 2015
Λήξη προθεσμίας
Mar 6, 2015

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Feb 24, 2015
Λήξη προθεσμίας
Mar 5, 2015

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Feb 24, 2015
Λήξη προθεσμίας
Mar 26, 2015

Κράτος:  Κύπρος

Τύπος: Other

Δημοσιευμένο (η)
Feb 24, 2015

Κράτος:  Κύπρος

Τύπος: Contract Award

Δημοσιευμένο (η)
Feb 24, 2015

Κράτος:  Κύπρος

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Feb 24, 2015
Λήξη προθεσμίας
Apr 3, 2015

Κράτος:  Κύπρος

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Feb 24, 2015
Λήξη προθεσμίας
Apr 3, 2015

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Feb 24, 2015
Λήξη προθεσμίας
Apr 1, 2015

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Feb 24, 2015
Λήξη προθεσμίας
Apr 17, 2015

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Αρχικές Πληροφορίες Προμηθειών

$
Δημοσιευμένο (η)
Feb 24, 2015

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Contract Award

Δημοσιευμένο (η)
Feb 24, 2015