Κατηγορίες

Οικονομική Εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ Υπεύθυνος: Γιώργος Τζινάκος
Partnership for Finance and Development
For specific information on how to express interest and how to win the contract you want,
CONTACT:

SPIROS VOYADZIS
PRESIDENT
svoyadzis@pfdusllc.com

www.pfdusllc.com

Featured bids and consulting opportunities

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Feb 12, 2016
Λήξη προθεσμίας
Mar 30, 2016

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Feb 12, 2016
Λήξη προθεσμίας
Apr 12, 2016

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Feb 12, 2016
Λήξη προθεσμίας
Apr 5, 2016

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Contract Award

Δημοσιευμένο (η)
Feb 12, 2016

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Feb 12, 2016
Λήξη προθεσμίας
Mar 23, 2016

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Feb 12, 2016
Λήξη προθεσμίας
Apr 5, 2016

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Contract Award

Δημοσιευμένο (η)
Feb 12, 2016

Κράτος:  Κύπρος

Τύπος: Contract Award

Δημοσιευμένο (η)
Feb 12, 2016

Κράτος:  Κύπρος

Τύπος: Contract Award

Δημοσιευμένο (η)
Feb 12, 2016

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Feb 12, 2016
Λήξη προθεσμίας
Mar 28, 2016

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Feb 12, 2016
Λήξη προθεσμίας
Apr 6, 2016

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Feb 12, 2016
Λήξη προθεσμίας
Mar 28, 2016

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Feb 12, 2016
Λήξη προθεσμίας
Apr 4, 2016

Κράτος:  Κύπρος

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Feb 11, 2016
Λήξη προθεσμίας
Mar 18, 2016

Κράτος:  Ελλάδα

Τύπος: Αίτημα Για Προτάσεις

$
Δημοσιευμένο (η)
Feb 11, 2016
Λήξη προθεσμίας
Mar 30, 2016